U Gimnaziji postoji Vijeće učenika koje čine predsjednici svih razrednih odjela Gimnazije.

Radom Vijeća rukovodi predsjednik.

Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Gimnaziji.

Predstavnik Vijeća učenika može sudjelovati u radu tijela Gimnazije kad se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.

Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne školske godine i može biti ponovno izabran.

Opšrnije odredbe o pravima i radu Vijeća donosi Statut Gimnazije.

Aktulani su članovi Vijeća za šk. god. 2019./20.:

  • Ivana BULJAN za I.a r.
  • Borna JOŠT, za I.b r.
  • Ćiro BARAĆ, za II.a r.
  • Ivan JAGNJIĆ, za II.b r.
  • Lovre VERAJA, za III.a r.
  • Josip PERIĆ, za III.b r.
  • Nikolina MALBAŠA, za IV.a r.
  • Nikola BILONIĆ, za IV.b r.; predsjednik