Vijeće roditelja postoji radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole s društvenom sredinom.

Vijeće roditelja Franjevačke klasične gimnazije ima devet članova, a sastavljeno je od predstavnikâ roditelja i skrbnika učenika razrednih odjela Gimnazije, te od predstavnika zbora odgojitelja Franjevačkog sjemeništa u Sinju.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju na početku školske godine, a najkasnije do 20. rujna, na roditeljskom sastanku između sebe u Roditeljsko vijeće jednog predstavnika. Izbor se obavlja javnim glasovanjem na roditeljskom sastanku razrednog odjela.

Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.

Dužnosti i ovlasti Vijeća roditelja detaljno određuje Statut Gimnazije.

Članovi Vijeća roditelja za šk. god. 2019./20.:

  • Ana BULJAN, član (za I.a r.)
  • Irena MIŠEVIĆ, član (za I.b r.)
  • Tonka ROMAC, (za II.a r.)
  • Tonći KLARIĆ-KUKUZ, član (za II.b r.)
  • Vedran IVAČIĆ, član (za III.a r.)
  • Ivanka VUČEMILO, član (za III.b r.)
  • Berislav PERKOVIĆ-PALOŠ, član (za IV.a r.)
  • Mate JUKIĆ, član (za IV.b r.); predsjednica
  • fraJoško KODŽOMAN, član (za sjemeništarce)