Članak 18.

U pravnom prometu Gimnazija se koristi pečatima okruglog i četvrtastog oblika.

Gimnazija ima dva pečata s grbom Republike Hrvatske koji se koriste za izdavanje svjedodžaba i drugih javnih isprava.

Pečati su okruglog oblika promjera 38 mm. U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. U gornjem su rubu napisane riječi: Republika Hrvatska, a u donjem rubu: FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI, SINJ.

Prvi pečat iznad grba nosi oznaku 1, a drugi oznaku 2.

Gimnazija ima i treći pečat koji je u pogledu oblika i teksta istovjetan prvim dvama pečatima, samo što mu je promjer 25 mm i nosi iznad grba oznaku 1.

Narudžba, uporaba i zamjenjivanje pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se u skladu sa zakonskim propisima.

Za svakodnevno administrativno-financijsko poslovanje Gimnazija  ima dva pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, koji sadrže puni naziv Gimnazije i franjevački grb. Prvi pečat nosi oznaku 1, a drugi oznaku 2. U istu svrhu Gimnazija ima i tri pečata koji imaju puni naziv gimnazije i franjevački grb, a promjer im je 25 mm. Ti pečati nose oznaku 1, 2 i 3.

Gimnazija ima pečat četvrtastog oblika širine 20 i duljine 58 mm u kojemu je upisan puni naziv i sjedište Gimnazije.

Gimnazija ima štambilj četvrtastog oblika, širine 50 i duljine 70 mm, na kojem je upisan naziv Gimnazije te  oznake i tekst sukladno provedbenim propisima o uredskom poslovanju.

Ostale pečate i štambilj Gimnazija  koristi  za  redovito  administrativno–financijsko poslovanje.

O broju, uporabi, čuvanju i načinu uporabe pečata odlučuje ravnatelj.