Gimnazijom upravlja Školski odbor. On ima sedam članova koje imenuje Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja kao osnivač i vlasnik gimnazije u skladu sa svojim aktima.

Najmanje je tri članova Školskog odbora iz redova nastavnika i stručnih suradnika, jedan je član iz redova svih radnika, a jedan je predstavnik učeničkih roditelja. Preostala dva člana Provincija imenuje između ostalih članova Provincije, od kojih je jedan aktualni provincijski tajnik za formaciju.

Mandat članova Školskog odbora određuje  Provincija.

Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Način rada i ovlasti Školskog odbora određene su Statutom Gimnazije.

Aktualni su članovi Školskog odbora:

  • Fra Antonio Mravak, predsjednik – iz redova nastavničkog vijeća
  • Fra Ivica Jurić, provincijski tajnik za formaciju i studij
  • Fra Jurica Hrgović, član – iz redova osnivača
  • Fra Blaž Toplak, član – iz redova osnivača
  • Diana Župić, član – iz redova nastavničkog vijeća
  • Snježana Radan, član – iz redova zaposleničkog vijeća
  • Tonći Klarić-Kukuz, član – predstavnik vijeća roditelja

Mandat novoimenovanih članova Školskog odbora stupa na snagu 1. listopada 2020. i traje do 30. rujna 2021.

Mandat članu Školskog odbora može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan u skladu s člankom 27. Statuta Gimnazije.

1.POZIVI NA ŠKOLSKI ODBOR

Poziv za 5. sjednicu Školskog odbora

Poziv za Školski odbor 31.3. 2016.

Poziv za Školski odbor 21.6.2016.

Poziv za Školski odbor 16.9.2016.

Poziv za Školski odbor 30.9.2016.

Poziv za konstituirajuću sjednicu 14.10.2016.

Poziv za Školski odbor 7.11.2016.

Poziv za Školski odbor 22.12.2016.

Poziv za Školski odbor 17.2.2017.

Poziv za Školski odbor 16.3.2017.

Poziv za Školski odbor 8.6.2017.

Poziv za Školski odbor 18.9.2017.

Poziv za Školski odbor 28.9.2017.

Poziv za Školski odbor 15.12.2017.

Poziv za Školski odbor 18.1.2018.

Poziv za Školski odbor 8.2.2018.

Poziv za Školski odbor 27.9.2018.

Poziv za Školski odbor 8.11.2018.

Poziv za Školski odbor 4.12.2018.

Poziv za Školski odbor 21.12.2018.

Poziv  za Školski odbor 1. 3.19

Poziv za ŠO 18. 3. 2019.

Poziv za ŠO 22. 11. 2019

Poziv za ŠO 20. 12. 2019.

Poziv za ŠO 30.12.19

Poziv za ŠO-konstituirajuća sjednica

Poziv za ŠO, 4. 2. 2020.

Poziva za ŠO, 1. 9. 2020.

Konstituirajuća sjednica 6. 10. 2020.

Poziv za ŠO, 11. 12. 2020.

Poziv za ŠO, 23. 12. 2020.

Poziv za ŠO, 15. 1. 2021.


2. ZAKLJUČCI SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Zaključci sa sjednice održane 5. studenoga 2015.

Zaključci sa sjednice održane 11. prosinca 2015.

Zaključci sa sjednice održane 22. prosinca 2015.

Zaključci sa sjednice održane 31. 3. 2016.

Zaključci sa sjednice održane 21. 6. 2016.

Zaključci sa sjednice održane 16.9.2016.

Zaključci sa sjednice održane 30.9.2016.

Zaključci sa sjednice održane 14. 10.2016.

Zaključci sa sjednice održane 7.11.2016.

Zaključci sa sjednice 29.11.2016.

Zaključci sa sjednice 22.12.2016.

Zaključci sa sjednice 17.2.2017.

Zaključci sa sjednice 16.3.2017.

Zaključci sa sjednice 8.6.2017.

Zaključci sa sjednice 18.9.2017.

Zaključci sa sjednice 28.9.2017.

Zaključci sa sjednice 15.12.2017.

Zaključci sa sjednice 18.1.2018.

Zaključci sa sjednice 8.2.2018.

Zaključci sa sjednice 27.9.2018.

Zaključci sa sjednice 8.11.2018.

Zaključci sa sjednice 4.12.2018.

Zaključci sa sjednice 01. 10. 2019

Zaključci sa sjednice  1. 3. 2019

Zaključci sa sjednice 5. 7. 2019.

Zaključci sa sjednice 12. 11. 2019.

Zaključci sa sjednice 19. 3. 2019.

Zaključci sa sjednice 20. 12. 2019.

Zaključci sa sjednice 22. 11. 2019.

Zaključci sa sjednice, 30. 12. 2019.

Zaključci sa sjednice, 4. 2. 2020.

Zaključci sa sjednice, 11. 12. 2020.

Zaključci sa sjednice, 23. 12. 2020.