Jednim su dijelom svećenici-franjevci. Oni su uz studij teologije završili još i studij na nekom drugom fakultetu i stekli stručnu spremu profesora nekoga gimnazijskog predmeta.

Ostali su profesori svjetovnjaci (neredovnici) koji imaju odgovarajuću stručnu spremu srednjoškolskih profesora

Profesori po nastavnim predmetima i razrednim odjelima u školskoj godini 2020/2021.

PredmetProfesorRazredni odjeli
Hrvatski j.MARKULIN, Hrvoje I.a, I.b, IV.b
Hrvatski j.VULETA, MarijanaII.a, II.b, III.a, III.b, IV.a
Engleski j.MRAVAK, IvnaI.a, II.a, IV.b
Engleski j.ŽUPIĆ, DianaI.a, I.b, II.b, III.a, III.b, IV.a
Njemački j.MILOŠ, MihaelaI.a, I.b, II.b, III.b, IV.b
Latinski j.HRGOVIĆ, fra JureII.a, II.b
Latinski j.
Latinski j.
JERKAN, Brankica
MILOŠ, Mihaela
I.a, I.b, IV.a
III.a
Grčki j.HRGOVIĆ, fra JureI.a, III.a
Grčki j.JERKAN, BrankicaII.a, IV.a
Glazbena umj.ČALO, AndroI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
Likovna kult.MALOVAN, MirjanaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
PsihologijaVUKIČEVIĆ, DraženaIII.a, III.b
LogikaBALAJIĆ, MarijaIII.a, III.b
FilozofijaBALAJIĆ, MarijaIV.a, IV.b
SociologijaTOMAŠEVIĆ, AnđelaIII.a, III.b
PovijestMARKULIN, HrvojeIV.a, IV.b
PovijestČARIĆ, AntonijaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b
GeografijaMAĐOR-BOŽINOVIĆ, StipeI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
MatematikaIVIŠIĆ, MarijaI.a, I.b, II.a, III.a, III.b, IV.a
Matematika
Matematika
KODŽOMAN, Helena
ASANOVIĆ, Tino
II.b, IV.b
I.a
FizikaKARBONINI, LučiI.a, I.b, II.a, II.b, , IV.b
FizikaRADAN, Snježana
III.a, III.b, IV.a
KemijaKLARIĆ, RadmilaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
Biologija
Biologija
VUGDELIJA, Katarina
KLARIĆ, Radmila
I.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b
IV.a, IV.b
InformatikaRADAN, SnježanaII.a, II.b
Politika i gospod.BITUNJAC-PUTNIK, MiaIV.a, IV.b
Tjelesna i zdr. kult.KLARIĆ, DarijoI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
VjeronaukMRAVAK, AntonioI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
Talijanski j. (fakult.)MALOVAN, MirjanaIII.a, III.b, IV.a, IV.b