Jednim su dijelom svećenici-franjevci. Oni su uz studij teologije završili još i studij na nekom drugom fakultetu i stekli stručnu spremu profesora nekoga gimnazijskog predmeta.

Ostali su profesori svjetovnjaci (neredovnici) koji imaju odgovarajuću stručnu spremu srednjoškolskih profesora.

Ravnatelj i profesori na početku šk. god. 2019./20.

Profesori po nastavnim predmetima i razrednim odjelima u školskoj godini 2019./2020.

PredmetProfesorRazredni odjeli
Hrvatski j.MARKULIN, Hrvoje II.b, III.a, III.b
Hrvatski j.VULETA, MarijanaI.a, I.b, II.a, IV.a, IV.b
Engleski j.ZEC, MarkoII.b, IV.a
Engleski j.ŽUPIĆ, DianaI. a, I.b, II.a, III.a, III.b, IV. b
Njemački j.MILOŠ, MihaelaI.b, II.b, III.b, IV.b
Latinski j.HRGOVIĆ, fra JureII.a, II.b
Latinski j.JERKAN, BrankicaI.b, III.a, IV.a
Latinski j.MILOŠ, MihaelaI.a
Grčki j.HRGOVIĆ, fra JureI.a, III.a
Grčki j.JERKAN, BrankicaII.a, IV.a
Glazbena umj.ŠARIĆ, AnticaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
Likovna kult.MALOVAN, MirjanaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
PsihologijaMUŽINIĆ-BIKIĆ, ZrinkaIII.a, III.b
LogikaČUGURA , IvaIII.a, III.b
FilozofijaČUGURA, IvaIV.a, IV.b
SociologijaTOMAŠEVIĆ, AnđelaIII.a, III.b
PovijestČARIĆ, AntonijaII.a, II.b, III.a, III.b
PovijestVULETA, IvanI.a, I.b, IV.a, IV.b
GeografijaBARAĆ, MiaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
MatematikaIVIŠIĆ, MarijaI.a, I.b, II.a, III.b, IV. a, IV.b
MatematikaSOLDIĆ, TatjanaII.b, III.a
FizikaRADAN, Snježana
III.b, IV.a, IV.b
FizikaSVALINA, ValentinaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a
KemijaKLARIĆ, RadmilaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
BiologijaJUKIĆ, fra NedjeljkoI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
InformatikaRADAN, SnježanaII.a, II.b
Politika i gospod.MAĐOR-BOŽINOVIĆ, ZoranaIV.a, IV.b
Tjelesna i zdr. kult.KLARIĆ, DarijoI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
VjeronaukMRAVAK, AntonioI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
Talijanski j. (fakult.)MALOVAN, MirjanaIII.a, III.b, IV.a, IV.b