Jednim su dijelom svećenici-franjevci. Oni su uz studij teologije završili još i studij na nekom drugom fakultetu i stekli stručnu spremu profesora nekoga gimnazijskog predmeta.

Ostali su profesori svjetovnjaci (neredovnici) koji imaju odgovarajuću stručnu spremu srednjoškolskih profesora

Profesori po nastavnim predmetima i razrednim odjelima u školskoj godini 2020/2021.

PredmetProfesorRazredni odjeli
Hrvatski j.MARKULIN, Hrvoje III.b, IV.a, IV.b
Hrvatski j.VULETA, MarijanaI.a, I.b, II.a, III.a, IV.a, IV.b
Engleski j.MRAVAK, IvnaI.a, III.b
Engleski j.ŽUPIĆ, DianaIb., II.a, II.b, III.a, IV.a, IV. b
Njemački j.VUKAS, SaraI.b, II.b, III.b, IV.b
Latinski j.HRGOVIĆ, fra JureI.a, I.b, II.a
Latinski j.JERKAN, BrankicaII.b, III.a, IV.a
Grčki j.HRGOVIĆ, fra JureI.a, III.a
Grčki j.JERKAN, BrankicaII.a, IV.a
Glazbena umj.ČALO, AndroI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
Likovna kult.MALOVAN, MirjanaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
PsihologijaVUKAS, ZvonimirIII.a, III.b
LogikaČUGURA , IvaIII.a, III.b
FilozofijaČUGURA, IvaIV.a, IV.b
SociologijaTOMAŠEVIĆ, AnđelaIII.a, III.b
PovijestMARKULIN, HrvojeIV.a, IV.b
PovijestVULETA, IvanI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b
GeografijaMAĐOR-BOŽINOVIĆ, StipeI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
MatematikaIVIŠIĆ, MarijaI.a, I.b, II.a, III.b, IV. a, IV.b
MatematikaKODŽOMAN, HelenaI.b, II.b, III.b
FizikaASANOVIĆ, TinoI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b
FizikaRADAN, Snježana
IV.a, IV.b
KemijaKLARIĆ, RadmilaI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
BiologijaJUKIĆ, fra NedjeljkoI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
InformatikaRADAN, SnježanaII.a, II.b
Politika i gospod.PUTNIK, MiaIV.a, IV.b
Tjelesna i zdr. kult.KLARIĆ, DarijoI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
VjeronaukMRAVAK, AntonioI.a, I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b
Talijanski j. (fakult.)MALOVAN, MirjanaIII.a, III.b, IV.a, IV.b