Popis časopisa koje prima školska knjižnica:

 1. Concilium
 2. Deutsch perfekt
 3. Dobri otac Antić
 4. Eko revija
 5. Hrvatske šume
 6. Hrvatsko slovo
 7. Jezik
 8. Kateheza
 9. Književna smotra
 10. Latinitas
 11. Ljudima prijatelj
 12. Meridijani
 13. Metodički ogledi
 14. Mi
 15. Mogućnosti
 16. Obnovljeni život
 17. Olimp
 18. Priroda
 19. Radosna vijest
 20. Socijalna ekologija
 21. Školske novine
 22. Školski vjesnik
 23. Umjetnost riječi
 24. Živa zajednica