• Temelji se na povjerenju i prihvaćanju svakoga pojedinca i na razvijanju osjetljivosti za općeljudske i kršćanske vrjednote.
  • Odgojni se poticaji ostvaruju u duhu franjevačke zauzetosti za svakoga čovjeka i cjelokupno Božje stvorenje.
  • Kod učenika se potiče razvoj zrela i samostalna razmišljanja i ispravna vrjednovanja raznolikih ponuda.
  • Tijekom boravka u Gimnaziji učenici su zaštićeni od pogubnih utjecaja i poroka.