Povijesni razvoj Gimnazije ukratko

Priredio: fNJ

 

1735.

OSAMOSTALJENJE FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOG OTKUPITELJA

–   samostanske (“domaće”) škole kao priprema za studij

 

1838.

”DOMAĆI STUDIJ FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOG OTKUPITELJA“

–   četiri razreda u Zaostrogu: gramatica

–   dva razreda u Kninu: humanitas

–   dva razreda u Sinju: philosofia

 

1841.

–   studium humanitatis u Karinu

 

1847./48.

–   studium humanitatis prelazi iz Karina na Visovac

 

1851./52.

–   philosophia na Visovcu

 

1852./53.

–   šest razreda sjedinjeno u Sinju (”Niža gimnazija“)

–   sedmi i osmi razred u Zaostrogu

 

1854.

”JAVNO VIŠE HERVATSKO GIMNAZIJE U SINJU POD UPRAVOM OO. FRANJEVACA PRISV. OTKUPITELJA“

–   prvo postignuće javnosti

–   prva javna gimnazija u Dalmaciji s hrvatskim nastavnim jezikom

–   gimnazija radi u zgradi (“Palači”) na središnjem sinjskom trgu, u samostanskom kompleksu

 

1854./55.

–   prva četiri razreda u Sinju

–   ostali razredi u Zaostrogu

 

1868.

–   u Sinju sjedinjeno svih osam razreda

 

1871./72.

”CARSKO-KRALJEVSKI GIMNAZIJ U SINJU“

–   državna niža gimazija

–   privatna Franjevačka gimnazija (bez prava javnosti) u Sinju, filozofija u Zaostrogu

 

1881./82.

”FRANJEVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA U SINJU“

–   filozofija u Zaostrogu

 

1927.

–   fiozofija iz Zaostroga prelazi u Sinj

 

1928.

–   gimnazija preseljava u sjemenišnu zgradu kraj Alkarskog trkališta, a u staroj zgradi ostaju zbirke i praktikumi

 

1929.

–   pravo javnosti za prva dva razreda

 

1939./40.

”FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U SINJU“

–   pravo javnosti za svih osam razreda

 

1945.

”FRANJEVAČKA SREDNJA ŠKOLA ZA SPREMANJE SVEĆENIKA“

–   komunistička vlast ukida pravo javnosti i nacionalizira zgradu

–   rascjepkana u više dijelova i raspršena po samostanima Provincije, gimnazija upisuje samo franjevačke pitomce:

– Sinj: 1945.-1962.

– Visovac: 1948.-1950.

– Makarska: 1945.-1952., 1954.-1956.

– Zagreb: 1949.-1954., 1957.-1962

–   usporedno s reformom državnog školstva gimnazija postupno postaje četverogodišnja

 

1962.

–   sva četiri razreda u Sinju u samostanu

 

1967.

–   u samostanskom sklopu izgrađeno novo krilo za potrebe gimnazije

 

1989.

–   gimnazija slavi 150. obljetnicu uspostave trodijelnoga “domaćeg studija” (1838.) – preteče kasnije “ujedinjene” gimnazije

 

1991./92.

–   zbog ratnih zbivanja gimnazija u izbjeglištvu u Živogošću (samostan i Hotel “Nimfa”)

 

1992.

”FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI“

–   gimnazija po treći put postiže pravo javnosti

–   ponovno u svojoj zgradi kraj Alkarskog trkališta

–   uz franjevačke pitomce ponovno upisuje i “vanjske” đake, sada prvi put i djevojke

 

2003.

–   gimnazija, uz klasični, počinje obrazovanje i po planu i programu jezične gimnazije

 

2004.

–  gimnazija slavi 150. obljetnicu prvoga prava javnosti i 150 godina srednjoškolske izobrazbe na hrvatskome jeziku u Dalmaciji