Dodjela nagrada Sveučilišta u Splitu

Povodom Dana Sveučilišta u Splitu, 14. lipnja 2023. u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu održana je svečanost dodjele počasnog zvanja professor emeritus, Rektorovih nagrada, nagrada za iznimne sportske uspjehe, te dodjela nagrada natječaja za najbolji likovni rad "Povijesna i kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije". U prepunoj dvorani i svečanoj atmosferi, auditoriju su se obratili[…]

Novi doktori znanosti nakadašnji učenici Franjevačke klasične gimnazije u Sinju

U Zagrebu je 20. svibnja održana svečana promocija doktora znanosti i doktora umjetnosti koji su u proteklom razdoblju obranili doktorski rad (disertaciju) na zagrebačkom Sveučilištu. Među svečano promoviranim doktorima znanosti bila su i četvorica nekadašnjih učenika Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s pravom javnosti: Frano Musić, rođen 1976. u Brišniku pokraj Tomislavgrada; znanstveno područje humanističkih znanosti,[…]

Učenica Lucija Tomašević osvojila 3. mjesto na likovnom natječaju

Sveučilište u Splitu i Splitsko-Dalmatinska županija objavili su u travnju natječaj za najbolje likovne radove na temu Povijesna i kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije, u sklopu projekta Prozori u svijet umjetnosti 2023. Na Natječaj su se mogli javiti učenici i studenti u kategorijama Učenici – osnovna škola, Učenici – srednja škola i Studenti. Iz Franjevačke klasične[…]