Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti
Ul. Franjevačke klasične gimnazije 22, 21000 Sinj
fkgsinj@gmail.com
KLASA: 602-01/23-17/1
URBROJ: 2181-8-2-01-23/1
Sukladno pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
objavljujemo javni poziv za organizaciju maturalnog putovanja. Molimo zainteresirane da pošalju
ponudu u navedenom roku.

Javni poziv – maturalno putovanje