U eri u kojoj je sve „na klik“, ponekad je teško s Interneta saznati što smijete, a što ne smijete koristiti.

Internet ljudima olakšava dijeliti i graditi na kreacijama drugih. Ali ponekad zakon otežava.

Kako smo odgojno – obrazovni djelatnici (ne želimo da naši učenici prepisuju, prikazuju tuđi rad kao svoj,…), tako bismo i mi nastavnici trebali biti pažljivi kod preuzimanja materijala s interneta (slika/fotografija, videa, muzike,…). Jednostavno, trebamo poštivati autorsko pravo. U svrhu razumijevanja, pravilnog i zakonskog rada prilažem kratki vodič “Internet i autorska prava“.