Kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj, dana 6. rujna 2021. započeli smo novu nastavnu godinu. Događaj je to koji nas uvijek iznova razveseli, jer lijepo je vidjeti naše učenice i učenike nakon ljetnog odmora ponovno na okupu a posebno ovogodišnje prvašice i prvaše!

U skladu s našim običajima, nakon službenog fotografiranja, prvi nastavni dan imali smo skraćene sate, susrete učenica i učenika s razrednicima, nakon čega je upriličeno slavlje sv. mise sa zazivom Duha Svetoga u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske, koju je predvodio mnogopoštovani o.provincijal dr.sc. fra Marko Mrše. Naši sjemeništarci su ministrirali za vrijeme sv. mise, dok je evanđeoski odlomak navijestio fra Jurica Hrgović, profesor klasičnih jezika na Gimnaziji. Sv. misi su nazočili gotovo svi nastavnici i nastavnice, kao i ostale djelatnice i djelatnici, te naravno učenice i učenici Gimnazije. Fra Antonio Mravak, duhovnik Gimnazije, ravnao je i nadzirao cijelo događanje

Provincijal nam se obratio upečatljivim i nadahnutim riječima. Između ostaloga, istaknuo je važnost ljudskog zajedništva i sloge, kao osnovne pretpostavke uspjeha bilo kojeg ljudskog kolektiva. Pozvao je sve nazočne da svojim osobnim zalaganjima doprinesu općem boljitku i napretku naše odgojno-obrazovne ustanove, na koju je Provincija s razlogom ponosna, posebno kada se ima u vidu njezina duga povijest i opće zasluge na duhovnom i kulturnom planu. Naglašena je franjevačka i katolička dimenzija odgojno-obrazovnog projekta, koji nam, uz one općevažeće odgojno-obrazovne standarde, želi usaditi dimenziju kršćanske ljubavi, kao pokretačke snage u postizavanju zacrtanih ciljeva, ljudskih i profesionalnih.

Za vrijeme sv. mise na crkvenim orguljama slavlje je glazbeno animirao mo. Andro Čalo, inače profesor glazbene umjetnosti na Gimnaziji.

Po završetku misnog slavlja, riječ je uzeo ravnatelj, fra Joško Kodžoman, te je zahvalio, prije svega mnp. o. Provincijalu, na riječima podrške i na svemu što u ime Provincije čini na dobrobit Gimnazije. Zahvalna riječ upućena je i svim kolegicama i kolegama nastavnicima, posebno onima koji su čitavo vrijeme priprema za početak nove nastavne godine bili na usluzi i raspoloživi za sve moguće poslove. Ravnatelj je zaželio je dobar i sretan početak nove nastavne godine. Potom je pozvao kolegice i kolege nastavnike i sve ostale djelatnike da se pridruže na prigodnom domjenku u prostorijama Samostana.