Poštovane učiteljice/nastavnice / poštovani učitelji/nastavnici, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Katalog odobrenih udžbenika za školsku godinu 2021./2022. koji možete pronaći na poveznici https://mzo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja-objavljuje-katalog-odobrenih-udzbenika-za-osnovnu-skolu-gimnazije-i-srednje-strukovne-skole-za-sk-god-2021-2022/4352 (u daljnjem tekstu: Katalog).

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj: 116/2018., od 21. prosinca 2018.), udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima, izuzev predmeta s pretežno odgojnom komponentom, koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred i predmet.

Faze odabira u sljedećim su rokovima:

  1. faza odabira – od 24. do 28. svibnja 2021.

Školski administrator imenika uređuje podatke za svoju školu, povezuje aktiv i nastavnika odnosno dodjeljuje odgovarajuće ovlasti učiteljima i nastavnicima kako bi mogli uspješno birati.

  1. faza odabira – od 31. svibnja do 4. lipnja 2021.

Učitelji i nastavnici odabiru udžbenike.

  1. faza odabira – od 7. do 11. lipnja 2021.

Školski administrator imenika radi dopunu odabira za neriješene i neodabrane ishode sukladno dogovoru predmetnog aktiva (o čemu je potrebno sastaviti zapisnik) te radi procjenu broja udžbenika.

Važno je naglasiti:

  1. Svaki učitelj samostalno unosi svoj odabir u aplikaciju.
  2. Odabir učitelja razredne nastave (za udžbenike radnog karaktera) postaje odabir udžbenika škole za taj razredni odjel.
  3. Svaki član stručnog aktiva predmeta daje svoj glas za udžbenik koji mu je prvi izbor i udžbenik koji mu je drugi izbor, direktno i anonimno u aplikaciju.
  4. Aplikacija analizira glasove članova stručnog aktiva predmeta i daje rezultat odabira za pojedini razred i predmet u višim razredima osnovne škole i srednjoj školi.
  5. Srednje škole s više gimnazijskih i strukovnih programa rade odabir za svaki program posebno.
  6.  U Katalog su uvršteni udžbenici Latinskog i Grčkog jezika za korištenje u klasičnim gimnazijama.

Sve detaljne korisničke upute moći ćete naći na web stranici aplikacije udzbenici.skole.hr

Katalog odobrenih udžbenika: GIMNAZIJE u školskoj godini 2020./2021.
Otvori poveznicu OVDJE

Izvor: MZO