U četvrtak 11. ožujka 2021. godine, održana je prva sjednica povjerenstva Tima za kvalitetu Franjevačke klasične gimnazije u Sinju. Sjednicu je vodio prof. Hrvoje Markulin, voditelj tima uz nazočnost članova: fra Joska Kodžomana ravnatelja Gimnazije, prof. Snježane Radan, prof. Radmile Klarić, prof. Mirjane Malovan i fra Antonia Mravka, vjeroučitelja.

Voditelj tima upoznao je članove s Priručnikom za samovrednovanje srednjih škola, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje. Nakon analize i upoznavanja Priručnika, članovi Tima za kvalitetu raspravljali su o ciljevima koji se stavljaju pred rad povjerenstva. Naglašena je važnost samovrednovanja rada, kontinuirano praćenje, analiziranje i procjenjivanje uspješnosti rada gimnazije. Uz pomoć Kreda analiza škole, članovi povjerenstva su promišljali o prednostima, nedostatcima, mogućnostima i poteškoćama s kojima se suočava Franjevačka klasična gimnazija u Sinju.

Nakon prve sjednice članovi povjerenstva  izrazili su nadu da će ovo biti dobar put prema jačanju kapaciteta gimnazije za napredak, razvoj i uspjeh svih dionika odgojno – obrazovnog procesa.