Nastavnici Franjevačke klasične gimnazije u Sinju, u srijedu 15. siječnja 2021. godine,  sudjelovali su u edukativnom webinaru na temu “Provođenje pisanih ispita u nastavi na daljinu”! Online edukacija izvodila  se je preko Office MS Teams aplikacije. Svrha edukacije bila je objasniti na koji način provoditi pisane ispite u nastavi na daljinu, upotrebom digitalnih alata, te kako otežati učenicima prepisivanje. Uz vodstvo predavača, nastavnici su imali prigodu  upoznati aplikacije za kreiranje pismenih ispita.