Četvrtu godinu za redom u vremenu došašća, učenici i nastavnici Franjevačke klasične gimnazije u Sinju organizirali su karitativnu akciju za štićenike Centra za rehabilitaciju „fra Ante Sekelez“ u Vrlici. Ovogodišnja karitativna akcija održana je pod motom „Čini drugima ono što želiš da drugi tebi čine.“ Cilj akcije bio je učenike upoznati s radom Centra i poticati ih na karitativni rad. Akcija se provodila na način da su učenici i nastavnici pripremali darove koje bi i sami željeli za Božić primiti od svojih bližnjih. Tako su u akciji učenici i nastavnici prikupili više od sto darova za štićenike Centra „fra Ante Sekelez.“ Iako znamo da je Božić više od poklona, ovom akcijom učenici i nastavnici su poslali poruku štićenicima da misle na njih i da ih nisu zaboravili.