Odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije uputio je anketu koja je anonimna i koja  služi u svrhu razvijanja preventivnog programa za mlade. Anketa nosi naslov Konzumacija alkohola i droga među maturantima srednjih škola. U anketi mogu sudjelovati i drugi srednjoškolci.

Anketa se nalazi OVDJE