Šumarski fakultet je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja. Fakultet je mjesto trajnoga obrazovanja i izrastanja intelektualaca širokoga spektra znanja koji su prepoznatljivi u svojem djelovanju ne samo u struci nego i u društvenom životu Hrvatske. S ciljem prezentacije Fakulteta maturantima predstavnici ove visokoškolske ustanove posjetili su našu Gimnaziju u petak, 29. studenoga 2019. O Fakultetu su govorili docent dr. sc. Milivoj Franjević sa Zavoda za zaštitu šuma i lovnog gospodarenja te dr. sc. Jelena Kranjec Orlović sa Zavoda za zaštitu šuma i lovnog gospodarenja. Na Šumarskom fakultetu nastava se izvodi na preddiplomskom studiju: Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša te Drvna tehnologija i diplomskom studiju: Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Drvnotehnološki procesi, Oblikovanje proizvoda od drva. Na Šumarskom fakultetu organizirana je nastava iz 10 specijalističkih studija, a od akademske godine 2014./2015. Fakultet ustrojava i izvodi poslijediplomski znanstveni sveučilišni doktorski studij.