U utorak, 26. studenoga 2019., nastava u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji odvijat će se prema redovnom rasporedu.