Učenici Franjevačke klasične gimnazije trebaju doći u ponedjeljak, 9. rujna 2019., u 8 sati na nastavu. U predvorju škole okupit će se nastavnici i učenici na molitvi i blagoslovu za početak nove školske godine, a potom će krenuti prema svojim učionicama.