FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI

UPISI u 1. razred – JESENSKI ROK


Kandidati za upis u našu školu na jesenskom roku za dvadeset i tri (23) slobodna mjesta predaju u tajništvo škole osobno ili faksom (021/821-809)  od 21. do 22. kolovoza 2019. jer se bez toga ne može u sustavu omogućiti upis u našu školu.


Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju 30. kolovoza 2019. do 14 sati u tajništvo škole dostaviti sljedeće dokumente:

– potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnica)
– svjedodžbu 8. razreda osnovne škole
– dokumente koji su uvjeti za upis (potvrde dodatnih bodova)


DODATNE PROVJERE ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u petak 23. kolovoza 2019. u 9 sati
(strani jezik koji kandidat nije učio u osnovnoj školi, a prvi mu je izbor engleski/njemački jezik).


NAPOMENA: fakultativne predmete – talijanski ili njemački jezik učenici prijavljuju na početku školske godine.


JESENSKI UPISNI ROK kalendar:

Početak prijava obrazovnih programa21.08.2019.
Rok za dostavu potrebne dokumentacije u osnovnoj školi21.08.2019.
Provjera znanja iz stranog jezika u srednjoj školi23.08.2019. u 9:00 sati
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultati dodatnih provjera26.08.2019.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete26.08.2019.
Završetak prijava obrazovnih programa. Početak ispisa prijavnica27.08.2019.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici nose u svoju OŠ).
Brisanje s lista kandidata koji nisu dostavili prijavnice.
28.08.2019.
Objava konačnih ljestvica poretka29.08.2019.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis i potpisane upisnice u srednje škole30.08.2019. do 14:00 sati