Franjevačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Sinju tiskala je, uz potporu Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu, promotivni letak pod nazivom “180 godina u službi odgoja i obrazovanja, ali uvijek svježa i suvremena 1838/39.-2018/19.”

Letak, čiji je cilj da čitatelju pruži osnovne informacije o Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju tiskan je u 3. 500 primjeraka na hrvatskom jeziku. U letku su detaljno navedene informacije o gimnaziji, nastavnom planu i programu i drugim važnim detaljima.

Osnovni cilj projekta je da se rad  Franjevačke klasične gimnazije približi široj javnosti i učenicima osnovnih škola. Letak će biti podijeljen u svim osnovnim školama na području Grada Sinja i Cetinskog kraja. Ovo je ujedno i poziv učenicima da posjete gimnaziju na Dan otvorenih vrata u subotu, 1. lipnja 2019. godine.