Od 6. do 12. lipnja 2010. ravnatelji partnerskih škola (PASCH) Goetheova instituta u Hrvatskoj (Goethe-Institut Kroatien), u pratnji voditeljice jezičnog odjela Instituta te dviju drugih dvojezičnih pratiteljica, posjetili su Berlin i München.

Putovanje je organizirano s ciljem upoznavanja ravnateljâ s njemačkim obrazovnim sustavom na razini države i saveznih pokrajina.
U tu svrhu organizirani su posjeti važnim ustanovama mjerodavnim za obrazovnu politiku u oba grada, poput Berlinske uprave senata za obrazovanje, znanost i istraživanje, Bavarskog državnog ministarstva nastave i kulture, Sveučilišta u Münchenu, Saveznog ministarstva vanjskih poslova i Hrvatskog veleposlanstva u Berlina, Središnjice Goethe-Instituta u Münchenu, ali i muzejima te Njemačkoj operi u Berlinu.

Pored toga ravnatelji PASCH-škola neposredno su mogli upoznati nekoliko različitih tipova srednjih škola (putem hospitacija, razgovora s učenicima itd).

Ovo putovanje zacijelo je doprinijelo intenzivnijem umrežavanju škola i ravnatelja te omogućilo razmjenu iskustava u vezi s provedbom inicijative PASCH u Hrvatskoj, a možda i planiranje pokojeg maturalnog putovanja u Njemačku.