III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ŠKOLE

 

Članak 16.

Gimnaziju zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Gimnazije, predstavlja i zastupa Gimnaziju, te poduzima sve pravne radnje u ime Gimnazije, sukladno zakonskim propisima i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad Gimnazije i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

Ravnatelj ima ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar i posebne ovlasti koje mu daje Provincija.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Gimnazije u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti. Punomoć se izdaje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan dobiti suglasnost Provincije.

Ravnatelj Gimnazije određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumente.

    

Članak 17.

Ako ravnatelj privremeno ne može obavljati ravnateljske poslove, zamjenjuje ga osoba  koju iz reda članova Nastavničkog vijeća odredi Provincija  a koja ispunjava uvjete za ravnatelja.

Provincija imenuje osobu koja zamjenjuje ravnatelja na ravnateljev prijedlog, a ako ravnatelj ne može predložiti zamjenika, onda na prijedlog Školskog odbora.

 

Povratak na početnu

 

Kalendar šk. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas141
Ovaj mjesecOvaj mjesec5795
UkupnoUkupno1025497

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 12