Gimnazijom upravlja kolski odbor. On ima sedam ?lanova koje imenuje Franjeva?ka provincija Presvetog Otkupitelja kao osniva? i vlasnik gimnazije u skladu sa svojim aktima.

Najmanje je tri ?lanova kolskog odbora iz redova nastavnika i stru?nih suradnika, jedan je ?lan iz redova svih radnika, a jedan je predstavnik u?eni?kih roditelja. Preostala dva ?lana Provincija imenuje izme?u ostalih ?lanova Provincije, od kojih je jedan aktualni provincijski tajnik za formaciju.

Mandat ?lanova kolskog odbora odre?uje Provincija.

Mandat ?lanova te?e od dana konstituiranja kolskog odbora.

Na?in rada i ovlasti kolskog odbora odre?ene su Statutom Gimnazije.

Aktualni su ?lanovi kolskog odbora:

  • Fra Nedjeljko Juki?, predsjednik - iz redova nastavni?kog vije?a
  • Fra An?elko Domazet, provincijski tajnik za formaciju i studij
  • Fra Ivan Udovi?i?, ?lan - iz redova osniva?a
  • Fra Ante Akrap, ?lan - iz redova osniva?a
  • Diana upi?, ?lan - iz redova nastavni?kog vije?a
  • Snjeana Radan, ?lan - iz redova zaposleni?kog vije?a
  • Boena Romac, ?lan - predstavnik vije?a roditelja

Mandat novoimenovanih ?lanova kolskog odbora stupa na snagu 13. listopada 2016. i traje tri godine.

Mandat ?lanu kolskog odbora moe prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan u skladu s ?lankom 27. Statuta Gimnazije.

Poziv za 5. sjednicu kolskog odbora

Poziv za kolski odbor 31.3. 2016.

Poziv za kolski odbor 21.6.2016.

Poziv za kolski odbor 16.9.2016.

Poziv za kolski odbor 30.9.2016.

Poziv za konstituiraju?u sjednicu 14.10.2016.

Poziv za kolski odbor 7.11.2016.

Poziv za kolski odbor 22.12.2016.

Poziv za kolski odbor 17.2.2017.

Poziv za kolski odbor 16.3.2017.

Poziv za kolski odbor 8.6.2017.

Poziv za kolski odbor 18.9.2017.

Poziv za kolski odbor 28.9.2017.

Poziv za kolski odbor 15.12.2017.

Poziv za kolski odbor 18.1.2018.

Poziv za kolski odbor 8.2.2018.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 5. studenoga 2015.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 11. prosinca 2015.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 22. prosinca 2015.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 31. 3. 2016.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 21. 6. 2016.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 16.9.2016.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 30.9.2016.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 14. 10.2016.

Zaklju?ci sa sjednice odrane 7.11.2016.

Zaklju?ci sa sjednice 29.11.2016.

Zaklju?ci sa sjednice 22.12.2016.

Zaklju?ci sa sjednice 17.2.2017.

Zaklju?ci sa sjednice 16.3.2017.

Zaklju?ci sa sjednice 8.6.2017.

Zaklju?ci sa sjednice 18.9.2017.

Zaklju?ci sa sjednice 28.9.2017.

Zaklju?ci sa sjednice 15.12.2017.

Zaklju?ci sa sjednice 18.1.2018.

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas35
Ovaj mjesecOvaj mjesec379
UkupnoUkupno946546

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 7